Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ nhóm đất phi nông nghiệp gồm những nhóm nào?

Ngày hỏi:29/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu về công tác kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Anh chị cho tôi hỏi chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ nhóm đất phi nông nghiệp gồm những nhóm nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, thì chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ nhóm đất phi nông nghiệp gồm:

   - Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

   - Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

   - Đất quốc phòng;

   - Đất an ninh;

   - Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa; đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ; đất xây dựng cơ sở ngoại giao và đất xây dựng công trình sự nghiệp khác;

   - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

   - Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa; đất danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất công trình công cộng khác;

   - Đất cơ sở tôn giáo;

   - Đất cơ sở tín ngưỡng;

   - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

   - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối;

   - Đất có mặt nước chuyên dùng;

   - Đất phi nông nghiệp khác.

   Trên đây là chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ nhóm đất phi nông nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn