Chính sách cán bộ, CCVC người dân tộc thiểu số

Ngày hỏi:19/08/2015

Tôi được biết năm 2014 đã có Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, trong đó có quy định: "Người dân tộc thiểu số được cử đi học đại hoc, cao đẳng nghề...theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng không qua thi vào công chức, viên chức và phân công công tác tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng". Tôi cũng là một sinh viên cử tuyển của huyện Tiên Yên thuộc xã loại 3 vùng đặc biệt khó khăn. Tôi là người dân tộc Tày, học trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái nguyên, đã ra trường năm 2011 và chỉ được làm hợp đồng mà không được xét vào biên chế. Vậy tôi hỏi năm nay huyện Tiên Yên có áp dụng thực hiện Thông tư này không? Trường hợp như tôi có phải thi công chức không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức; Điều 23 Luật Viên chức, việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, đồng thời tại các văn bản hướng dẫn Luật không có quy định về chính sách tuyển dụng đặc biệt đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số được cử đi học và đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo chế độ cử tuyển. Đối tượng là người dân tộc thiểu số chỉ thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm trong tuyển dụng công chức hoặc đối tượng được xếp thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

   Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc có quy định “Người dân tộc thiểu số được cử đi học Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng không qua thi công chức, viên chức và phân công công tác theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đăng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”

   Do các văn bản nêu trên chưa thống nhất quy định trong việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số được cử đi học theo chế độ cử tuyển nên trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc tại địa phương.

   Ngày 9/6/2015, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản số 818/SNV-CC,VC báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với những trường hợp là người dân tộc thiểu số được cử đi học theo chế độ cử tuyển, để đảm bảo triển khai thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức. Vì vậy, sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ về vấn đề này, Sở Nội vụ sẽ tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị về việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với những trường hợp là người dân tộc thiểu số được cử đi học theo chế độ cử tuyển.

   (Theo Công văn số 1101/SNV-CC, VC)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn