Chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:29/04/2014

Tôi là Quân nhân chuyên nghiệp công tác liên tục ở nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn từ tháng 4 năm 1999 đến nay. Cụ thể như sau: Tháng 4/1999 -10/2003 ở xã Bắc Sơn (Móng Cái), tháng 11/2003 - 4/2007 ở xã Vô Ngại (Bình Liêu), tháng 5/2007 - 8/2012 ở xã Ngọc Vừng (Vân Đồn), Tháng 9/2012 đến nay ở xã Quảng Đức (Hải Hà). Các xã Bắc Sơn, Vô Ngại, Quảng Đức đều có quyết định công nhận là xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn từ 1/3/2011. Xã Ngọc Vừng có quyết định công nhận là xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn từ 1/4/2013. Như vậy tôi có được hưởng phụ cấp lâu năm và trợ cấp lần đầu ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • 1. Đồng chí Đinh Ngọc Hùng là quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Đồn Biên phòng Quảng Đức (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh có thời gian công tác tại các địa bàn như trong nội dung câu hỏi là đúng.

   2. Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đồng chí Hùng được hưởng chính sách đối với người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

   - Thời gian công tác tại xã Bắc Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh từ 4/1999 - 10/2003, thời gian trên xã Bắc Sơn chưa được công nhận là xã đặc biệt khó khăn.

   - Thời gian công tác tại xã Vô Ngại, Bình Liêu, Quảng Ninh từ 11/2003 – 6/2006, thời gian trên xã Vô Ngại chưa được công nhận là xã đặc biệt khó khăn. Thời gian từ 7/2006 – 4/2007 từ 10 tháng (Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010).

   - Thời gian công tác tại xã Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh từ 5/2007 – 8/2012, thời gian trên xã Ngọc Vừng chưa được công nhận là xã đặc biệt khó khăn.

   - Thời gian công tác tại xã Quảng Đức, Hải Hà, Quảng Ninh từ 9/2012 – 4/2014 là 20 tháng (Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

   Tổng thời gian đồng chí Đinh Ngọc Hùng công tác tại nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 02 năm 06 tháng. Như vậy theo Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì đồng chí Hùng chưa được hưởng phụ cấp lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng./.

   (Theo Công văn 804/BCH-PCT)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn