Chứng thực Sơ yếu lý lịch có phải về địa phương?

Ngày hỏi:01/04/2019

Bản chất của của chứng thực Sơ yếu lý lịch là chứng thực chữ ký chứ đâu có xác thực về nội dung, nội dung là do người khai chịu trách nhiệm. Vậy mà tại sao đến bây giờ vẫn còn những cán bộ UB phường ở HN yêu cầu phải về địa phương để chứng thực. Sơ yếu lý lịch có phải về địa phương hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:

   1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

   a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

   b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

   2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

   a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

   b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

   Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

   3. Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

   4. Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

   b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;

   c) Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật;

   d) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

   Theo Điều 5 Nghị định này về thẩm quyền chứng thực thì:

   1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

   ...

   5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   Như vậy, giống như bạn nói bản chất của của chứng thực Sơ yếu lý lịch là chứng thực chữ ký, nội dung là do người khai chịu trách nhiệm, do đó, việc chứng thực không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực và có thể thực hiện tại Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn