Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề

Ngày hỏi:04/01/2017

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Bích, địa chỉ mail ngoc_bich_09****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề được quy định như thế nào? Ba tôi là một cán bộ huyện, ông làm việc chủ yếu về các công tác liên quan đến khuyến nông, phát triển ngành nghề nông thôn. Gần đây ba tôi có tham gia báo cáo một số hoạt động liên quan lĩnh vực này, tuy chúng tôi có tìm hiểu qua nhưng vẫn chưa rõ quy định trên. Và văn bản nào điều chỉnh vấn đề này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề được hướng dẫn tại Điều 6 Nghị định 66/2006/NĐ-CP về việc phát triển ngành nghề nông thôn, theo đó:

   1. Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề bao gồm:

   a) Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống;

   b) Phát triển làng nghề gắn với du lịch;

   c) Phát triển làng nghề mới.

   2. Nhà nước có Chương trình và dành kinh phí từ ngân sách hỗ trợ chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, có cơ chế hỗ trợ các dự án bảo tồn, phát triển làng nghề trên địa bàn ngoài kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề, được quy định tại Nghị định 66/2006/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn