Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề ở nông thôn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:20/04/2018

Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề ở nông thôn được quy định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Mỵ Nương sinh sống và làm việc tại Bình Thuận. Theo thông tin tôi được biết thì Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Phát triển ngành nghề nông thôn. Ba tôi là cán bộ xã, ông làm việc chủ yếu về các công tác liên quan đến khuyến nông, phát triển ngành nghề nông thôn. Gần đây ba tôi có tham gia báo cáo một số hoạt động liên quan lĩnh vực này, mặc dù có tìm hiểu nhưng vẫn chưa rõ cần Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề ở nông thôn được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

(0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề được quy định tại Điều 13 Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2018, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   1. Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề bao gồm:

   a) Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống.

   b) Phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới.

   c) Phát triển làng nghề mới.

   2. Nhà nước có Chương trình và dành kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ các dự án, đề án, kế hoạch, mô hình thuộc chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, có cơ chế hỗ trợ các dự án bảo tồn, phát triển làng nghề trên địa bàn ngoài kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề ở nông thôn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn