Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là gì?

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là tổ chức liên chính phủ. Điều lệ của IAEA được thông qua năm 1956 và có hiệu lực từ năm 1957. Hiệp định điều chỉnh mối quan hệ của IAEA với Liên hợp quốc được phê chuẩn năm 1957.

   Hoạt động của IAEA là hướng sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình, tăng cường sức khỏe của nhân loại và sự phồn vinh trên toàn thế giới, bảo đảm cho sự trợ giúp của tổ chức không bị sử dụng vào mục đích quân sự dưới bất cứ hình thức nào.

   Bộ máy tổ chức của IAEA gồm có: Hội nghị toàn thể là cơ quan cao nhất; Hội đồng quản trị là cơ quan điều hành hoạt động của IAEA giữa các kì họp của Hội nghị toàn thể; Ban thư kí do tổng giám đốc đứng đầu là cơ quan điều hành công việc hàng ngày của tổ chức.

   Trụ sở của IAEA đặt tại Viện (Áo).


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn