Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh.

Ngày hỏi:06/09/2016

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh là những cơ quan nào? Chào anh chị Thư Ký Luật! Tôi là một nhiếp ảnh hành nghề tự do. Tôi mới tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan tới nghề nhiếp ảnh. Tuy nhiên tôi chưa được rõ các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh là những cơ quan nào? Rất mong nhận được sự trả lời từ anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh là những cơ quan với nhiệm vụ như sau:

   - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh.

   - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh.

   - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh theo thẩm quyền.

   - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh tại địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh.

   Quy định cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh được quy định tại Điều 8 Nghị định 72/2016/NĐ-CP về
   quản lý các hoạt động nhiếp ảnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn