Cơ quan, tổ chức nào thực hiện việc sao tài liệu lưu trữ, chứng thực tài liệu lưu trữ?

Cơ quan, tổ chức nào thực hiện việc sao tài liệu lưu trữ, chứng thực tài liệu lưu trữ?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tư vấn như sau:

  • Việc sao tài liệu lưu trữ và chứng thực lưu trữ do Lưu trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử thực hiện. Người có thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ cho phép sao tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 33).


  Nguồn:

  Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn