Cơ quan tư pháp có thẩm quyền đề xuất đàm phán điều ước quốc tế không?

Ngày hỏi:16/08/2021

Xin hỏi theo quy định pháp luật thì đối với cơ quan tư pháp có thẩm quyền đề xuất đàm phán điều ước quốc tế hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật điều ước quốc tế 2016 quy định về thẩm quyền đề xuất đàm phán điều ước quốc tế như sau:

   Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là cơ quan đề xuất), căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, yêu cầu hợp tác quốc tế, đề xuất với Chính phủ để Chính phủ trình Chủ tịch nước về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ.

   Như vậy, đối chiếu quy định trên thì cơ quan tư pháp có thẩm quyền đề xuất đàm phán điều ước quốc tế. Tuy nhiên, chỉ có đại diện là Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới thực hiện việc đề xuất này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn