Cơ sở công nghiệp nông thôn có trách nhiệm gì khi có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu?

Ngày hỏi:03/01/2017

Cơ sở công nghiệp nông thôn có trách nhiệm gì khi có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Nghe nói cấp trên đang có ý định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nên em rất thắc mắc vấn đề này. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giùm em. Em xin cảm ơn nhiều! Tấn Minh, Tp.HCM.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Cơ sở công nghiệp nông thôn khi có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư 26/2014/TT-BCT về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, bao gồm:

   1. Sản xuất và phát triển sản phẩm được công nhận với tiêu chuẩn chất lượng mà cơ sở đã cam kết tại hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn.

   2. Định kỳ hàng năm, báo cáo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tham gia bình chọn về kết quả hỗ trợ từ khuyến công, các chính sách của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

   3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ theo quy định để được hỗ trợ từ khuyến công, các nguồn kinh phí khác và các ưu đãi hỗ trợ khác của nhà nước cho đầu tư phát triển sản phẩm.

   4. Phối hợp với Hội đồng bình chọn giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn sản phẩm của cơ sở (nếu có).

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Cơ sở công nghiệp nông thôn khi có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, được quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn