Cơ sở đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MT

Ngày hỏi:29/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Cơ sở đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MT được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm bảo đảm hoạt động nghiên cứu thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

   Theo quy định tại Điều 40 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì Cơ sở đề xuất như sau:

   - Chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Yêu cầu đảm bảo hoạt động nghiên cứu thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ; đặt hàng của cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản lý, hoạt động nghiên cứu điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường.

   Trên đây là quy định về cơ sở đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn