Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ dùng làm thực phẩm phải có bao nhiêu lao động?

Ngày hỏi:10/02/2017

Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ dùng làm thực phẩm phải có bao nhiêu lao động? Tôi nghe nói nhà nước đã ban hành quy định quản lý về các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ dùng làm thực phẩm nên rất quan tâm tới nội dung này. Nay tôi gửi thắc mắc trên đến các quý Ban biên tập Thư Ký Luật, mong Ban biên tập giải đáp cho tôi được rõ. Tôi cảm ơn nhiều. Ngọc Uyên, VT

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ dùng làm thực phẩm được quy định tại Tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm (Ký hiệu: QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT), được ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT (Có hiệu lực từ ngày 30/03/2017), theo đó:

   3. Giải thích từ ngữ

   ...

   3.1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ là cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản có từ 10 lao động trở xuống.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ dùng làm thực phẩm, được quy định tại QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thủy sản
  Sản xuất
  Kinh doanh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn