Công bố quyết định và trao thưởng của Chủ tịch nước cho tập thể, cán nhân trong công an nhân dân

Ngày hỏi:08/01/2019

Đang công tác tại tổ cảnh sát điều tra hình sự của huyện, mới đây chúng tôi có phá được một chuyên án lớn, có thông báo chúng tôi sẽ được Chủ tịch nước khen thưởng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Công bố quyết định và trao thưởng của Chủ tịch nước cho tập thể, cán nhân trong công an nhân dân được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công bố quyết định và trao thưởng của Chủ tịch nước cho tập thể, cán nhân trong công an nhân dân quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 37/2015/TT-BCA sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân, Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân và Thông tư 19/2012/TT-BCA quy định về Nghi lễ Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, cụ thể như sau:

   - Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể: trước khi công bố, người công bố mời Tổ Công an kỳ, lãnh đạo của đơn vị được khen thưởng lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định khen thưởng. Tổ Công an kỳ từ vị trí tập kết thành một hàng dọc đi nghiêm ra vị trí danh dự, đứng nghiêm thành một hàng ngang thực hiện động tác giữ Công an kỳ, mặt hướng về các đại biểu dự lễ. Lãnh đạo đơn vị được khen thưởng thành một hàng dọc đi đến vị trí danh dự, đứng nghiêm thành một hàng ngang bên phải và cách Tổ Công an kỳ 1,5 mét, mặt hướng về các đại biểu dự lễ. Sau đó, công bố quyết định và mời cấp trên trao quyết định, trao thưởng.

   - Công bố quyết định khen thưởng cho cá nhân: trước khi công bố, người công bố mời cá nhân được khen thưởng lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định khen thưởng. Người được khen thưởng đi đến vị trí danh dự, đứng nghiêm thành một hàng ngang, thứ tự từ phải sang trái theo hướng nhìn lên lễ đài (nếu từ hai người trở lên), mặt hướng về các đại biểu dự lễ. Sau đó, công bố quyết định và mời cấp trên trao quyết định, trao thưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn