Công tác chuẩn bị khai quật khảo cổ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/10/2016

Công tác chuẩn bị khai quật khảo cổ được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Thanh Lam, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Gần đây tôi quan tâm đến tin tức về việc khai quẩn khảo cổ nơi nghi là chôn của vua Quang Trung. Tôi muốn biết công tác chuẩn bị khai quật khảo cổ được quy định như thế nào? Vì đây là tài sản tâm linh, tinh thần của một quốc gia nên hoạt động này rất quan trọng. Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới công tác chuẩn bị khai quật khảo cổ được quy định tại Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL năm 2013 về Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, được hợp nhất từ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011), theo đó:

  Công tác chuẩn bị khai quật khảo cổ bao gồm:

  - Nghiên cứu toàn diện những thông tin liên quan tới địa điểm khai quật và xây dựng phương án khai quật khảo cổ, bảo quản xử lý di tích, di vật;

  - Xây dựng kế hoạch và tiến độ thăm dò, khai quật theo thời gian ghi trong giấy phép thăm dò, khai quật;

  - Liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Văn hóa và Thông tin tại địa phương để thông báo kế hoạch khai quật và thống nhất phương án bảo vệ địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ;

  - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện và thiết bị chuyên dụng phục vụ khai quật khảo cổ và bảo quản di vật khảo cổ, địa điểm khảo cổ;

  - Tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân công có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực lao động phù hợp với yêu cầu của hoạt động khai quật khảo cổ;

  - Làm mái che, hàng rào bao quanh công trường khai quật khảo cổ trong trường hợp cần thiết;

  - Ban hành và phổ biến đến những người có liên quan các quy định cụ thể về quản lý, bảo vệ địa điểm khai quật, bảo vệ di vật khảo cổ trong quá trình khai quật khảo cổ và các quy định về an toàn lao động.

  (Khoản 1 Điều 17 Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL)

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công tác chuẩn bị khai quật khảo cổ, được quy định tại Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn