Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được thực hiện ra sao?

Ngày hỏi:24/05/2017

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được quy định thế nào? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Ngọc Anh, hiện đang công tác tại UBND Thành phố Hà Nội. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, pháp luật hiện hành quy định ra sao đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự? Văn bản nào điều chỉnh nội dung này? Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn! Xin chân thành cảm ơn!  

Vũ Ngọc Anh (anhvu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được quy định tại Điều 9 Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. Cụ thể như sau:

   1. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự phải được thường xuyên rà soát và định kỳ hệ thống hóa. Căn cứ vào kết quả rà soát, xác định những văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới để báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ.

   2. Định kỳ 3 (ba) tháng, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tập hợp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng hoặc các cấp có thẩm quyền ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự để biên tập, xuất bản và phát hành đến Công an các đơn vị, địa phương.

   3. Định kỳ 6 (sáu) tháng, Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát và bảo vệ Bộ trưởng quyết định công bố danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế.

   4. Định kỳ 5 (năm) năm, Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực và các quy định pháp luật còn hiệu lực thi hành do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 66/2011/TT-BCA .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn