Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước giữa các quốc gia là gì?

Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước giữa các quốc gia là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước giữa các quốc gia là Điều ước quốc tế đa phương đầu tiên quy định những nguyên tắc và quy phạm cơ bản về việc ký kết, hiệu lực bảo lưu thi hành, giải thích, bổ sung , sửa đổi, giải quyết tranh chấp về điều ước, chấm dứt hiệu lực các điều ước quốc tế và một số thủ tục khác liên quan đến việc lưu chiểu, thông báo, công bố và đăng ký điều ước quốc tế, ký kết giữa các quốc gia với nhau.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn