Cục Chính sách hướng dẫn chế độ trợ cấp một lần

Ngày hỏi:07/06/2013
Ông Vũ Hồng Sơn (tỉnh Gia Lai), sinh tháng 8/1963, nhập ngũ tháng 9/1982, cấp bậc Trung tá, với các chức vụ: Tiểu đoàn phó chính trị, trợ lý Dân vận thuộc phòng chính trị Lữ đoàn 40 (Quân đoàn 3). Được nâng lương Trung tá lần 1 vào tháng 8/2008. Tháng 12/2012 đơn vị giải quyết cho ông Sơn nghỉ hưu trước tuổi.Ông Sơn muốn được biết ông có được hưởng chế độ theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 ngày 23/2/2009 của Chính phủ không? Ông có được nâng lương Trung tá lần 2 hoặc thăng quân hàm Thượng tá không?
  • Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 ngày 23/2/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do chấn chỉnh tổ chức lực lượng, tinh giản biên chế mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng, nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần.

   Tuổi để xác định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu trước hạn tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm ít nhất là một năm (đủ 12 tháng) được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng.

   Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan khi nghỉ hưu trước tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương là cấp bậc quân hàm tại thời điểm có quyết định về việc nghỉ hưu (nghỉ chuẩn bị hưu) của cấp có thẩm quyền; đúng với trần quân hàm theo quyết định tổ chức biên chế trần quân hàm Bộ Quốc phòng đã ban hành.

   Trường hợp sĩ quan do yêu cầu của tổ chức hoặc đơn do vị sáp nhập, giải thể được giao nhiệm vụ về công tác ở vị trí có chức danh hoặc trần quân hàm thấp hơn, nhưng trong thời hạn (niên hạn) đã được phong, thăng quân hàm cao hơn so với chức danh đang đảm nhiệm (do được lấy trần quân hàm của chức danh trước đó) thì được lấy trần quân hàm của chức danh trước đó để xác định.

   Liên quan đến việc nâng lương, thăng quân hàm thuộc thẩm quyền xem xét, đề nghị của cấp ủy và cơ quan quản lý cán bộ của các cấp, đề nghị ông Sơn liên hệ với cơ quan, đơn vị trước khi nghỉ hưu để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn