Cung cấp nước sạch cho nhân dân Đông Anh

Ngày hỏi:17/12/2014
Chúng tôi là người dân tại thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh hiện vẫn phải dũng nước giếng khoan ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Vậy xin hỏi bao giờ có nước máy cung cấp cho khu vực này? Người hỏi: Lê Văn Hùng ( 05:32 17/12/2014)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 3212/QĐ-UBND ngày 21/5/ 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015, Nhóm dự án cấp nước sạch cụm xã và xã đầu tư mới và cần tiếp tục hoàn thiện trong đó huyện Đông Anh chỉ có xã Liên Hà, chưa có dự án cấp nước sạch cho xã Nam Hồng. Thành phố sẽ tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư xây dựng và quản lý khai thác theo hình thức xã hội hóa và được hưởng các chính sách ưu đãi và đầu tư theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 về chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội.


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn