Dân quân tự vệ nòng cốt tại địa phương có đồng thời là quân dự bị hang hai của ban chỉ huy  quân sự  không?

Ngày hỏi:19/06/2012

Thưa luật sư! tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau. Hiện tại tôi đang là dân quân tự vệ nòng cốt tại địa phương nơi tôi cư trú.  trong quá trình làm việc tại công ty, tôi nhận được Lệnh Gọi khám quân dự bị hang hai của ban chỉ huy  quân sự  của quận nơi công ty tôi đang ký kinh doanh. Vậy tôi có phải cháp hành lệnh gọi này không. Theo tôi nghĩ không thể có một quân nhân cùng chịu sự quản lý của hai ban chỉ huy quân sự khác nhau. Mong được luật sư giải đáp, Xin cảm chân thành cảm ơn.!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nguyên tư vấn như sau:

  • Theo quy đinh tại Điều 14 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định. Hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình

   1. Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.
   2. Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt, nhưng còn trong độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật này thì chuyển sang dân quân tự vệ rộng rãi hoặc được đăng ký vào quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật.
   bạn không trình bày rõ về thời gian tham gia dân quân tự vệ của bạn vì thế rất khó có căn cứ xác định bạn đã hết thời gian tham gia dân quân tự vệ nòng cốt, theo quy định tại Điều 29 trên thì bạn có thể được đăng ký vào quân nhân dự bị theo quy định

  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn