Đảng viên 40 năm tuổi Đảng khi chết có được truy tặng huy hiệu?

Ngày hỏi:09/09/2019

Tôi muốn hỏi: Bố tôi vào Đảng ngày 15/5/1979 không may qua đời vào ngày 6/9/2019, tính đến thời điểm này là 40 năm (+ 3 tháng) tuổi Đảng. Vậy bố tôi có được truy tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng không. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thì:

   27.3- Tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục khen thưởng

   a) Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng:

   Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy định.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng.

   Bố bạn có đủ 40 năm tuổi Đảng nên sẽ được truy tặng danh hiệu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn