Đảng viên đã mất còn thiếu 7 tháng thì có được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng không?

Ngày hỏi:09/09/2019

Tôi xin được tư vấn về trường hợp của mẹ tôi cụ vào đảng ngày 11/11/1959 và mất ngày 10/4/2019. Vậy cụ có được truy tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì:

   27.3- Tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục khen thưởng

   a) Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng:

   Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy định.

   b) Việc tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ đối với tổ chức đảng, tặng giấy khen, bằng khen đối với đảng viên và thủ tục xét tặng Huy hiệu Đảng, các hình thức khen thưởng khác trong Đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

   Như vậy, Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ 60 năm tuổi đảng thì được truy tặng Huy hiệu Đảng. Mẹ bạn vào Đảng ngày 11/11/1959 và từ trần ngày 10/4/2019, tại thời điểm từ trần mẹ bạn chưa đủ 60 năm tuổi đảng. Do đó, mẹ bạn sẽ không được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn