Đảng viên xin ra khỏi đảng có được cấp giấy xác nhận tuổi đảng?

Ngày hỏi:03/07/2019

Chào các chuyên viên tư vấn. Tôi có thắc mắc về  quy định của đảng. Cụ thể, cho tôi hỏi với trường hợp đảng viên xin ra khỏi đảng thì có được cấp giấy xác nhận tuổi đảng viên không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định

   11.2- Đảng viên xin ra khỏi Đảng

   a) Đối tượng và thủ tục:

   - Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

   - Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

   - Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

   - Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

   b) Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.

   => Vậy nên, với trường hợp người xin ra khỏi đảng sẽ không đương nhiên được cấp ủy cấp giấy xác nhận tuổi đảng. Mà sẽ được cấp ủy có thẩm quyền xem xét và cấp giấy xác nhận tuổi đảng khi người ra khỏi đảng đó có yêu cầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bổ nhiệm Đảng viên
  Chuyển sinh hoạt Đảng
  Cơ quan Đảng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn