Danh mục thiết bị lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2019

Ngày hỏi:09/09/2019

Tôi đang công tác bên huyện chuyên về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, được biết có quy định mới điều chỉnh về vấn đề này, anh chị cho hỏi danh mục thiết bị lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện theo quy định mới gồm những gì và định mức thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương II Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định danh mục và định mức thiết bị lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện như sau:

   Bảng 39

   STT

   Danh mục thiết bị

   Đơn vị tính

   Công suất (kW/h)

   Định mức (Ca/huyện)

   1/5000

   1/10000

   1/25000

   1

   Máy vi tính

   Cái

   0,4

   99,00

   118,00

   139,00

   2

   Máy điều hòa nhiệt độ

   Cái

   2,2

   24,75

   29,50

   34,75

   3

   Máy chiếu

   Cái

   0,5

   2,00

   2,00

   2,00

   4

   Máy tính xách tay

   Cái

   0,5

   2,00

   2,00

   2,00

   5

   Máy in Plotter

   Cái

   0,4

   0,80

   0,80

   0,80

   6

   Điện năng

   kW

   770,96

   915,36

   1.074,96

   Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính cấp xã (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1/5000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; tỷ lệ 1/10000 với quy mô diện tích bằng 7.000 ha; tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích bằng 20.000 ha); khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, được điều chỉnh hệ số hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) quy định tại Bảng a Phụ lục số II kèm theo Thông tư này và hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) quy định tại Bảng b Phụ lục số II kèm theo Thông tư này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT