Danh mục thiết bị sử dụng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2019

Ngày hỏi:09/09/2019

Chào ban biên tập, liên quan đến việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xin cho hỏi danh mục thiết bị sử dụng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh được quy định thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương II Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định danh mục thiết bị sử dụng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh như sau:

   Bảng 45

   STT

   Danh mục thiết bị

   Đơn vị tính

   Công suất (kW/h)

   Định mức (Ca/tỉnh)

   1/25000

   1/50000

   1/100000

   1

   Máy vi tính

   Cái

   0,40

   100,00

   119,00

   140,00

   2

   Máy điều hòa nhiệt độ

   Cái

   2,20

   25,00

   29,75

   35,00

   3

   Máy chiếu

   Cái

   0,50

   2,50

   2,50

   2,50

   4

   Máy tính xách tay

   Cái

   0,50

   2,50

   2,50

   2,50

   5

   Máy in Plotter

   Cái

   0,40

   1,00

   1,00

   1,00

   6

   Điện năng

   kW

   783,20

   927,60

   1.087,20

   Ghi chú: Định mức thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; tỷ lệ 1/50000 với quy mô diện tích bằng 200.000 ha; tỷ lệ 1/100000 với quy mô diện tích bằng 500.000 ha); khi tính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, được điều chỉnh hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) quy định tại Bảng a Phụ lục số III kèm theo Thông tư này và hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) quy định tại Bảng b Phụ lục số III kèm theo Thông tư này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT