Danh mục và định mức thiết bị kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương năm 2019

Ngày hỏi:10/09/2019

Được biết Bộ TNMT mới ban hành quy định về kiểm kê đất đai, anh chị cho hỏi theo quy định này thì danh mục và định mức thiết bị kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 1 Chương III Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định danh mục và định mức thiết bị kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương như sau:

   Bảng 54

   STT

   Danh mục thiết bị

   Đơn vị tính

   Công suất (kw/h)

   Định mức (Ca/tỉnh)

   1

   Máy in khổ A3

   Cái

   0,50

   1,00

   2

   Máy in khổ A4

   Cái

   0,50

   1,00

   3

   Máy vi tính để bàn

   Cái

   0,40

   76,00

   4

   Máy điều hòa nhiệt độ

   Cái

   2,20

   38,00

   5

   Máy chiếu (Slide)

   Cái

   0,50

   6,50

   6

   Máy photocopy A3

   Cái

   1,50

   6,50

   7

   Điện năng

   kW

   1.020,00

   Ghi chú:

   (1) Phân bổ dụng cụ, thiết bị theo nội dung công việc chỉ tính cho công việc có các đơn vị tính là cho Bộ/tỉnh, không thực hiện phân bổ cho các công việc có đơn vị tính “Khoanh/tỉnh” và “Phiếu/tỉnh”.

   Bảng 56

   STT

   Nội dung công việc

   Hệ số

   1

   Tổng hợp thông tin pháp lý về tình hình quản lý, sử dụng đất đối với từng đối tượng kiểm kê từ hồ sơ đất đai hiện có (CSDL đất đai hoặc hồ sơ địa chính dạng giấy hoặc hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai và bản đồ KKĐĐ định kỳ) - Bước 2.1.1 của Bảng 55

   0,142

   2

   Các bước công việc: Công tác chuẩn bị; tổng hợp kết quả KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đối tượng KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp; xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp; in ấn, phát hành kết quả - (Bước 1, Bước 3, Bước 4, Bước 5 và Bước 6 của Bảng 55)

   0,858

   (2) Đối với việc kiểm kê đất đai chuyên đề trùng với năm kiểm kê đất đai định kỳ thì được tính bằng 80% mức phân bổ dụng cụ, thiết bị quy định tại mục 2 Bảng 56.

   (3) Vật liệu được tính chung cho các bước công việc: Công tác chuẩn bị; tổng hợp kết quả KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đối tượng KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp; xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ chuyên đề của địa bàn thực hiện theo phân cấp; in ấn, phát hành kết quả - (Bước 1, Bước 3, Bước 4, Bước 5 và Bước 6; không tính cho các bước công việc của bảng 55).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn