Điểm mới về Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện

Ngày hỏi:23/02/2016

Bạn đọc Lê Thị Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi về những điểm mới về Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nội dung câu hỏi: Xin cho tôi biết Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương có gì mới?

Nội dung này được Ban CT - XH tư vấn như sau:

  • Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), hai Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND. Chủ tịch HĐND có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

    HĐND cấo huyện thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Đối với huyện, thị, xã, thành phố thuộc tỉnh có trên 5000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển hoặc có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại HĐND được thành lập thêm Ban dân tộc.

    Ban của HĐND cấp huyện gồm có Trưởng ban, một Phó trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng ủy viên các Ban của HĐND do HĐND cấp huyện quyết định. Trưởng ban của HĐND có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó trưởng ban của HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.


Nguồn:

Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
Hội đồng nhân dân huyện
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn