Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón từ 01/01/2020

Ngày hỏi:22/12/2018

Pháp luật quy định tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Vậy cho hỏi, từ ngày 01/01/2020 thì các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thì cần phải đáp ứng các điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Trồng trọt 2018).

   Luật Trồng trọt 2018 quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm:

   - Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;

   - Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định;

   - Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn