Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày hỏi:18/11/2015

Xin Quý Sở cho biết cách tính diện tích phòng cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng cụ thể như thế nào. Tôi được biết thông tư chỉ quy định diện tích tối thiểu là 30m2, đây là tính diện tích cả phòng hay tính phần diện tích để máy tính? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 17/5/2013 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”, tại Khoản d, Điều 35 Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, quy định: “Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trờ chơi điện tử công cộng tối thiểu 50m2 tại các khu đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30m2 tại các khu vực khác”. Do đó, diện tích tối thiểu 30m2 là tổng diện tích của phòng máy, không chỉ là phần diện tích để máy tính./.

   (Theo Công văn số 1128/STTTT-CNTT)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dịch vụ trò chơi điện tử
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn