Điều kiện mua bán tinh, phôi giống vật nuôi theo Luật Chăn nuôi 2018

Ngày hỏi:13/12/2018

Vừa qua, có thông tin là Nhà nước đã thông qua Luật Chăn nuôi và sẽ có hiệu lực áp dụng trong thời gian gần. Tôi là chủ một cơ sở tinh, phôi giống vật nuôi nên cũng muốn tìm hiểu quy định này để vận dụng trong thời gian nó có hiệu lực. Xin cho hỏi, nếu theo quy định mới được thông qua thì trường hợp các tổ chức, cá nhân như tôi hiện tại để được kinh doanh mua bán tinh, phôi giống vật nuôi thì cần phải đáp ứng các điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Chăn nuôi 2018).

   Luật Chăn nuôi 2018 quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Chăn nuôi 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì điều kiện mua bán tinh, phôi giống vật nuôi được quy định cụ thể như sau:

   Tổ chức, cá nhân mua bán tinh, phôi giống vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có dụng cụ, thiết bị bảo quản phù hợp với từng loại tinh, phôi;

   - Nơi bảo quản phải tách biệt hoặc không bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại;

   - Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, vật nuôi, môi trường xung quanh;

   - Có sổ sách theo dõi việc bảo quản, mua bán tinh, phôi.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn