Điều kiện sản xuất tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi theo Luật Chăn nuôi 2018

Ngày hỏi:13/12/2018

Tôi muốn hỏi một vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi ạ. Vấn đề là theo quy định mới được thông qua thì các tổ chức, cá nhân để được sản xuất tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi thì cần phải đáp ứng các điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Chăn nuôi 2018).

   Luật Chăn nuôi 2018 quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Chăn nuôi 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì điều kiện sản xuất tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi được quy định cụ thể như sau:

   Tổ chức, cá nhân sản xuất tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Chăn nuôi 2018;

   - Có hồ sơ theo dõi chỉ tiêu chất lượng tinh trong thời gian kiểm tra, khai thác tinh đực giống;

   - Có trang thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để sản xuất, kiểm tra, đánh giá, bảo quản và vận chuyển tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn