Điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình sản xuất sản phẩm hữu cơ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/09/2018

Tôi có tìm hiểu về một số quy định liên quan đến việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phả hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định 109/2018/NĐ-CP Nông nghiệp hữu cơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Nghị định 109/2018/NĐ-CP:

   Các nội dung hỗ trợ phải có trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   Có cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án được duyệt (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách, nhà nước);

   Cơ sở đủ điều kiện được hỗ trợ đầu tư theo tiến độ của dự án.

   Trình tự, thủ tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; các quy định pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông, kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, kinh phí lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu hoặc các chương trình, dự án và kinh phí khác.

   - Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định 109/2018/NĐ-CP:

   Doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ gửi văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ cho cơ quan chuyên môn được ủy quyền trên địa bàn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Y tế hoặc Sở Công Thương), kèm theo kết quả tự đánh giá nội bộ đạt yêu cầu TCVN về nông nghiệp hữu cơ và bản sao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ được cấp lần đầu (đối với trường hợp đề nghị cấp lại).

   Cơ quan chuyên môn được ủy quyền trên địa bàn căn cứ văn bản đề nghị và kết quả tự đánh giá nội bộ của doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ lựa chọn tổ chức chứng nhận theo quy định của pháp luật về đấu thầu và cấp kinh phí chứng nhận cho tổ chức chứng nhận trúng thầu.

   Trên đây là câu trả lời về điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Nghị định 109/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn