Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội là gì?

Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội là Văn bản quy định có hệ thống những nguyên tắc cơ bản về mục đích, tôn chỉ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của một tổ chức chính trị - xã hội; tiêu chuẩn hội viên cùng quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên; vị trí pháp lý của tổ chức trong hệ thống chính trị của đất nước, quan hệ của tổ chức với pháp luật.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn