Định mức thiết bị sử dụng trong công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê đất đai cấp xã năm 2019

Ngày hỏi:07/09/2019

Được biết Bộ tài nguyên môi trường mới ban hành quy định về kiểm kê đất đai, anh chị cho hỏi theo quy định này thì định thiết bị sử dụng trong công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê đất đai cấp xã được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương II Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định định mức thiết bị sử dụng trong công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê đất đai cấp xã như sau:

   Bảng 30

   STT

   Danh mục thiết bị

   Đơn vị tính

   Công suất (kw/h)

   Định mức (Ca/xã)

   1

   Máy in khổ A3

   Cái

   0,50

   10,00

   2

   Máy in khổ A4

   Cái

   0,50

   10,00

   3

   Máy vi tính để bàn

   Cái

   0,40

   84,50

   4

   Máy điều hòa nhiệt độ

   Cái

   2,20

   22,38

   5

   Máy photocopy A3

   Cái

   1,50

   4,00

   6

   Điện năng

   kW

   752,20

   Ghi chú:

   (1) Mức phân bổ thiết bị của Bảng 30 trên đây tính cho xã trung bình (xã đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê” của mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, được điều chỉnh hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) quy định tại Bảng a Phụ lục số I kèm theo Thông tư này và hệ số điều chỉnh khu vực (Kkv) quy định tại Bảng b Phụ lục số I kèm theo Thông tư này.

   (2) Phân bổ thiết bị theo nội dung công việc tại Bảng 30 chỉ tính cho công việc có đơn vị tính là “Bộ/xã”, không thực hiện phân bổ cho các công việc có đơn vị tính “Khoanh/xã” do phần lớn là công tác ngoại nghiệp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn