Đối tượng được trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg

Ngày hỏi:27/08/2013

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Bến Tre, việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg chỉ giải quyết cho những người tham gia cách mạng có chức vụ, còn rất nhiều trường hợp là du kích xã, là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chưa được giải quyết. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị Nhà nước quan tâm mở rộng đối tượng hưởng chính sách cho các trường hợp nêu trên.

  Nội dung này được Bộ Quốc phòng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư liên Bộ hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm: Quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong, dân quân du kích.

   Như vậy, đối tượng được hưởng chế độ, chính sách bao gồm cả lực lượng vũ trang, bán vũ trang và các lực lượng đoàn thể (không phân biệt chức vụ).

   Đối tượng là liệt sĩ nói chung, liệt sĩ và du kích xã, thôn, (ấp) đội trưởng, thành viên các đoàn thể… hy sinh trong kháng chiến đã được thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, không thuộc đối tượng được áp dụng thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

   Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri để phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất khi có điều kiện.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn