Đơn vị thi công có trách nhiệm gì khi thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ?

Ngày hỏi:29/03/2019

Xin chào, tôi công tác tại Thái Nguyên, tôi đang tìm hiểu các quy định về kiểm tra, thẩm định nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì đơn vị thi công có trách nhiệm gì khi thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ? Xin giải đáp giúp tôi.

Đức Tuấn - Thái Nguyên

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 24/2018/TT-BTNMT, thì Trách nhiệm của đơn vị thi công kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ:

   - Thực hiện thi công đúng đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt, đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật và các văn bản điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (nếu có);

   - Thực hiện kiểm tra toàn diện và chịu trách nhiệm về tiến độ thi công, khối lượng, chất lượng sản phẩm do đơn vị mình thực hiện. Khi chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu, đơn vị thi công phải thực hiện sửa chữa, bổ sung và tự chịu trách nhiệm về kinh phí;

   - Chịu sự kiểm tra của chủ đầu tư đối với tiến độ thi công, khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

   - Hàng tháng lập báo cáo về khối lượng, tiến độ thực hiện gửi chủ đầu tư;

   - Khi có thay đổi về giải pháp công nghệ, khối lượng công việc, tiến độ thi công so với đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt phải báo cáo kịp thời với chủ đầu tư và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư.

   Trên đây là trách nhiệm của đơn vị thi công kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn