Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Ngày hỏi:19/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có quy định:

   "Đơn vị trực thuộc EVN" (sau đây gọi tắt là đơn vị trực thuộc) là các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN, bao gồm:

   + Các đơn vị sự nghiệp (các trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm),

   +Các Ban quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh,

   +Các đơn vị trực thuộc không hoạt động kinh doanh và các đơn vị khác được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Danh sách các đơn vị trực thuộc EVN tại thời điểm ban hành Điều lệ được nêu tại Phụ lục của Điều lệ này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn