Đóng dấu nhầm hồ sơ có ảnh hưởng đến việc đánh giá hồ sơ đấu thầu không?

Ngày hỏi:28/08/2019

A và B là hai nhà thầu tham gia đấu thấu, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thì phát hiện bên A đóng nhầm dấu sang hồ sơ của B nhưng ký đúng hồ sơ. Trường hợp này có làm ảnh hưởng đến việc đánh giá hồ sơ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về đánh giá hồ sơ dự thầu thì:

   “2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:

   a) Có bản gốc hồ sơ dự thầu;

   b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;
   …”

   Như vậy, pháp luật quy định việc đóng dấu có thể có hoặc không, quan trọng là chữ ký của nhà thầu, trường hợp đóng dấu nhầm nhưng vẫn ký đúng thì không làm ảnh hưởng đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn