Đóng giáp lai văn bản nhiều trang

Ngày hỏi:26/02/2019

Nếu có một biên bản mà độ dài của biên bản đó dài hơn 5 trang (biên bản dài hơn 10 trang) thì đóng giáp lai như thế nào cho đúng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiểu một cách đơn giản nhất thì dấu giáp lai là việc sử dụng con dấu đóng lên phần lề trái hoặc lề phải của tập tài liệu sao cho đảm bảo hình tròn của con dấu được đóng nên trên bề mặt của các tờ giấy đường xếp trồng lên nhau.

   Hiện nay, việc đóng dấu giáp lại được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2011/TT-BNV. Cụ thể như sau:

   1. Việc đóng dấu trên văn bản được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và quy định của pháp luật có liên quan; việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

   2. Dấu của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8; dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản.

   Ngoài ra, tùy theo từng Bộ, ngành mà việc đóng dấu giáp lai còn có quy định riêng.

   VD: Tổng cục Hải quan bắt buộc đóng giáp lai với văn bản từ 02 trang trở lên với văn bản in 1 mặt, 03 trang trở lên với văn bản in 2 mặt. Mỗi dấu đóng tối đa không quá 05 trang in 01 mặt, 09 trang in 02 mặt văn bản (Công văn 6550/TCHQ-VP ngày 21/11/2012).

   Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN Quyết định áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội được lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. Nếu quyết định có hơn 1 trang thì phải đóng dấu giáp lai giữa các trang quy định: Quyết định áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội được lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. Nếu quyết định có hơn 1 trang thì phải đóng dấu giáp lai giữa các trang.

   Như vậy, trường hợp bạn cần tìm hiểu quy định đinh của lĩnh vực mình quản lý. Nếu không có văn bản thì áp dụng nguyên tắc tại Thông tư 01/2011/TT-BNV, mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản, văn bản 10 trang thì đóng 2 lần.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn