Dự án chuyển nhượng có phải làm lại đánh giá tác động môi trường không?

Ngày hỏi:03/04/2019

Xin cho hỏi công ty tôi có nhận chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư trước đây để thực hiện, dự án đó đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) rồi. Nay công ty nhận chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư và chỉ thực hiện tiếp chứ không có điều chỉnh, thay đổi gì liên quan đến dự án thì công ty có phải lập lại ĐTM nữa không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

   Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:

   (1) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

   (2) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

   (3) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường;

   (4) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;

   (5) Theo đề nghị của chủ dự án.

   Như vậy: Có thể thấy dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà có sự thay đối thuộc một trong các trường hợp trên thì phải làm lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   Đồng nghĩa, việc chuyển nhượng dự án đầu tư giữa chủ đầu tư dự án với bên nhận chuyển nhượng dự án đầu tư không bắt buộc phải lạp lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ trường hợp việc chuyển nhượng thuộc một trong các trường hợp kể trên.

   Do đó: Trường hợp công ty nhận chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư trước đây đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mà không có điều chỉnh, thay đổi gì liên quan đến dự án thuộc một trong các trường hợp trên thì công ty không phải lập, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn