Dung lượng nạp phục hồi sau khi lưu trữ pin lithium trong thời gian dài

Ngày hỏi:30/03/2017

Dung lượng nạp phục hồi sau khi lưu trữ pin lithium trong thời gian dài được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Minh, đang sinh sống tại Tuyên Quang, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi dung lượng nạp phục hồi sau khi lưu trữ pin lithium trong thời gian dài được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Quốc_097**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dung lượng nạp phục hồi sau khi lưu trữ pin lithium trong thời gian dài được quy định cụ thể tại Tiểu mục 2.8.1.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT về pin lithium cho các thiết bị cầm tay ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BTTTT, theo đó:

   Phép đo thử này xác định dung lượng của mẫu thử sau khi tăng thời gian lưu trữ 50% so với thời gian nạp, sau đó là một bước nạp tiếp theo.

   Bước 1: Mẫu thử nạp theo quy định trong mục 2.8.1.1.

   Bước 2: Mẫu thử được phóng điện ở một nhiệt độ nằm trong khoảng 20°C ± 5°C, tại một dòng điện không đổi của 0,2 It(A) trong 2,5 giờ.

   Bước 3: Mẫu thử được giữ tại nhiệt độ nhất định nằm trong khoảng 40ºC ± 2ºC trong thời gian 90 ngày.

   Bước 4: Mẫu thử được nạp ở một nhiệt độ nhất định trong khoảng 20°C ± 5°C sử dụng phương pháp được nhà sản xuất công bố.

   Bước 5: Mẫu thử được giữ tại một nhiệt độ nhất định nằm trong khoảng 20°C ± 5°C trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 4 giờ.

   Bước 6: Mẫu thử được phóng ở một nhiệt độ nhất định nằm trong khoảng 20°C ± 5°C tại một dòng nhất định của 0,2 It(A), cho đến khi điện áp bằng điện áp phóng cuối quy định.

   Bước 7: Dung lượng (Ah) được cung cấp trong suốt bước 5 phải không được nhỏ hơn dung lượng được quy định tại Bảng 2. Các bước 4 và 5 có thể được lặp lại đến bốn lần nếu cần thiết để đáp ứng yêu cầu này.

   Trên đây là tư vấn về dung lượng nạp phục hồi sau khi lưu trữ pin lithium trong thời gian dài. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn