Giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu

Ngày hỏi:15/08/2019

Theo quy định mới nhất thì giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phn kèm nợ phải thu được quy định như thế nào? Mong nhận được sự phản hồi của Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 50/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) quy định về giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu, cụ thể như sau:

   - Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định không thấp hơn giá trị của một cổ phần nhân với số lượng cổ phần chào bán theo lô và theo nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP).

   - Giá khởi điểm khoản nợ phải thu không thấp hơn giá trị xác định lại do tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện. Việc xác định giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá và pháp luật có liên quan.

   Trên đây quy định về giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn