Giải đáp về giá điện

Ngày hỏi:15/04/2016

Tôi xin hỏi cách tính tiền điện sinh hoạt trong 1 tháng? Giá điện sinh hoạt trung bình là bao nhiêu tiền 1 kWh?Nhà tôi có thêm 1 hộ nữa nhập khẩu vào thì có được tính là 2 hộ không? Tôi có được tính tiền điện như 2 hộ không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, căn cứ tính tiền điện đối với khách hàng trong 1 tháng là lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số (GCS); số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ GCS); và biểu giá bán điện được áp dụng tại thời điểm tính giá.

   Thứ hai, về tính định mức sinh hoạt bậc thang theo công thức sau:

   Trong đó:

   Mti là mức bậc thang thứ i để tính tiền điện (kWh);

   Mqi là mức bậc thang thứ i quy định trong biểu giá (kWh);

   N là số ngày tính tiền (ngày);

   T là số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày).

   h là số hộ dùng chung.

   Kết quả Mti sẽ được làm tròn giá trị theo phương pháp làm tròn số học.

   Đối với giá điện sinh hoạt, hiện ngành điện áp dụng biểu giá điện bậc thang, do đó giá điện trung bình của 1 kWh sẽ phụ thuộc vào lượng điện năng sử dụng của khách hàng trong tháng và không có giá trị cố định cho từng tháng cũng như cho các hộ tiêu dùng điện khác nhau.

   Về việc thêm hộ, trong trường hợp gia đình có thêm một hộ nữa tại cùng một địa điểm cấp điện thì được tính là 2 hộ. Để được tính tiền điện với định mức 2 hộ thì khách hàng cần đến cơ quan điện lực sở tại để làm thủ tục tăng định mức.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn