Giải quyết tố cáo việc cán bộ nhận hối lộ

Ngày hỏi:26/12/2015

Phát hiện cán bộ thuế huyện X., tỉnh Y. nhận hối lộ. Tôi đã làm đơn tố cáo đến Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện X. nhưng đến nay đã 4 tháng mà Chi cục Thuế vẫn không giải quyết đơn tố cáo của tôi. Giờ tôi muốn tố cáo tiếp thì tôi tố cáo đến cơ quan nào?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 21 Luật Tố cáo 2011 thì thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

   Như vậy, đối với vụ việc đơn giản thì thời hạn giải quyết tố cáo tối đa là 3 tháng. Còn đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết tố cáo tối đa là 5 tháng.

   Như vậy, nếu trường hợp của ông là vụ việc đơn giản thì đến nay thời hạn giải quyết tố cáo đã hết mà Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện X. không giải quyết, ông có quyền nộp đơn tố cáo tiếp đến người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Y. theo quy định tại Khoản 1, Điều 27 Luật Tố cáo 2011.

   Nếu trường hợp của ông là vụ việc phức tạp thì đến nay vẫn chưa hết thời hạn giải quyết tố cáo nên ông cần đợi kết quả giải quyết tố cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện X. Trường hợp hết thời hạn 5 tháng mà Chi cục trưởng Chi cục Thuế vẫn không giải quyết hoặc có giải quyết nhưng ông có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng pháp luật thì ông có quyền tố cáo tiếp đến người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Y. theo quy định tại Khoản 1, Điều 27 Luật Tố cáo 2011.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn