Giải thích về ngưng hổ trợ hu hút hàng tháng 1 triệu đồng?

Ngày hỏi:28/10/2015

Tôi vào công tác ở Đà Nẵng theo diện thu hút nhân tài theo quyết định 17 được hơn 3 năm. Từ 30/6/2015 thì số tiền hỗ trợ thu hút hàng tháng 1 triệu đồng được thông báo là ngưng. Tôi mong quý cơ quan có sự giải thích rõ ràng về cách tính hỗ trợ một lần theo thời gian công tác thực tế tính tới 30/6/2015 mà quý cơ quan đã trả lời một số bạn trong mục HỎI ĐÁP và thời gian cụ thể chi trả hỗ trợ một lần này. Vì khi vào đây công tác tôi đã được thành phố cam kết hỗ trợ 1 triệu trong 5 năm. Vậy tôi mong có hồi đáp rõ ràng. Trân trọng cám ơn và mong hồi đáp sớm. Trân trọng và kính chào!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 13100-QĐ/TU về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Tại mục 6.2 quy định: “Từ ngày 30/6/2015, dừng việc hỗ trợ hàng theo: Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND thành phố; Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND; … Riêng những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ nêu trên thì thành phố chi trả một lần phụ cấp tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015, nhưng không quá 60 tháng”.

   Theo đó, việc hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng thu hút dừng thực hiện kể từ ngày 30/6/2015; các chế độ ưu đãi khác theo quy định Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) vẫn được tiếp tục thực hiện.

   Về số tháng hỗ trợ để thực hiện chi trả một lần, đối với những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ thì thành phố chỉ chi trả một lần hỗ trợ hàng tháng tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015.

   Ví dụ như: ông Nguyễn Văn A được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực từ ngày 01/01/2014. Tính đến ngày 30/6/2015, thời gian công tác thực tế của ông A là 18 tháng, theo đó được nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng x 18 tháng. Nếu ông A chưa được nhận đủ hỗ trợ 18 tháng thì sẽ được chi trả đầy đủ.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn