Giao số lượng, cơ cấu lao động tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:04/05/2019

Tôi mới công tác tại Bộ Tư pháp, và đang soạn thảo văn bản về giao số lượng, cơ cấu lao động theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi trả thường xuyên; và gặp vướng mắc tại đơn vị là Đại học Luật Hà Nội. Mong Ban biên tập tư vấn cho tôi trường hợp này, liệu Bộ Tư pháp có thẩm quyền giao số lượng và cơ cấu lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho trường Đại học Luật Hà Nội hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019, có quy định về thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp trong trường hợp này như sau:

   - Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; giao số lượng và cơ cấu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (trừ Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp).

   Như vậy, việc giao số lượng và cơ cấu lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho trường Đại Học Luật Hà Nội không nằm trong thẩm quyền quản lý được giao của Bộ Tư pháp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn