Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực bao lâu?

Ngày hỏi:30/07/2019

Theo tôi được biết hiện nay VietGAP trồng trọt thực hiện theo TCVN 11892-1:2017, nhưng không có quy định về thời hạn của Giấy chứng nhận, gia đình tôi là hộ nông dân trồng táo ở Ninh Thuận đã được chứng nhận VietGAP, cho tôi hỏi chứng nhận này có giá trị bao lâu?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiện nay việc thực hiện VietGAP trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017

   Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 20 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn về hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

   Bên cạnh đó theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo đó: “kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện sản phẩm hàng hóa được đánh giá giám sát” với các phương thức đánh giá sự phù hợp: 2, 3, 4, 5, 6.

   Trong khi đó, việc đánh giá chứng nhận phù hợp TCVN 11892-1:2017 áp dụng phương thức 3 hoặc 6. Do vậy, Giấy chứng nhận có hiệu lực tối đa là 3 năm với điều kiện phải được đánh giá giám sát, hiệu lực Giấy chứng nhận tùy thuộc vào quy định của tổ chức chứng nhận nhưng không quá 3 năm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứng nhận VietGAP
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn