Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/08/2019

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn mạng lưới điện. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện, cụ thể như sau:

   - Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp;

   - Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

   Điện áp

   Đến 22 kV

   35 kV

   110 kV

   220 kV

   500 kV

   Dây bọc

   Dây trần

   Dây bọc

   Dây trần

   Dây trần

   Dây trần

   Dây trần

   Khoảng cách

   1,0 m

   2,0 m

   1,5 m

   3,0 m

   4,0 m

   6,0 m

   7,0 m

   - Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

   Điện áp

   Đến 35 kV

   110 kV

   220 kV

   500 kV

   Khoảng cách

   2,0 m

   3,0 m

   4,0 m

   6,0 m

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành lang an toàn công trình điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn