Hành lý viên chức Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam có phải khám xét không?

Ngày hỏi:30/08/2019

Xin chào Ban biên tập, theo quy định thì Cơ quan Việt Nam có được khám xét hành lý viên chức thuộc Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 36 Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 quy định: Hành lý cá nhân của viên chức ngoại giao được miễn khám xét, trừ phi có những lý do xác đáng để cho rằng hành lý đó chứa đựng những đồ vật không thuộc loại được hưởng sự ưu đãi nêu ở Đoạn 1 Điều này hay thuộc loại mà luật pháp Nước tiếp nhận cấm nhập khẩu hay xuất khẩu hay phải tuân theo chế độ kiểm dịch của Nước tiếp nhận. Trong trường hợp đó, việc khám xét chỉ được tiến hành trước mặt viên chức ngoại giao hoặc người được uỷ quyền đại diện cho họ.

   Như vậy, khi nhập cảnh vào Việt Nam thì hành lý của viên chức của Cơ quan đại diện ngoại giao phải tuân theo chế độ kiểm dịch, khám xét theo quy định pháp luật Việt Nam, như việc khám này chỉ được tiến hành trước mặt viên chức ngoại giao hoặc người được uỷ quyền đại diện cho họ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT