Hệ số đơn vị vật nuôi được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/02/2020

Theo nghị định mới hướng dẫn về Luật chăn nuôi thì hệ số đơn vị vật nuôi được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi của các bạn từ thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/03/2020) thì hệ số đơn vị vật nuôi được quy định như sau:

   - Hệ số đơn vị vật nuôi sử dụng làm căn cứ quy đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi;

   - Hệ số đơn vị vật nuôi, công thức chuyển đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn